GTA SA : Share Mod Pack SAMP #1│FND│ENB,Colormod,Timecyc

Tất cả đều là do mình lấy dùng từ những người khác thấy đẹp nên làm pack mod share cho mọi người, ai thấy thích thì dùng nếu thấy hay thì nhớ like + Sub Channel của mình, hihi !
*Mod Pack
+ ENB,Timecyc,Colormod : https://drive.google.com/open?id=0B4VqR6QbN-MeRGRjM1Y0eE1OTVk
+ Skin : https://drive.google.com/open?id=0B4VqR6QbN-MedVFhd21XbHZUMFE
+ Weapons : https://drive.google.com/open?id=0B4VqR6QbN-MeSmlabUo5bGxnam8
+ Car : https://drive.google.com/open?id=0B4VqR6QbN-MeSDh0aHZ2TkxsY3c
+ Road (mod đường đi ) : https://drive.google.com/open?id=0B4VqR6QbN-MeQ1U5VHZ5WHVmcHc
+ Crosshair (Nòng nhắm ) : https://drive.google.com/open?id=0B4VqR6QbN-MeaEU1TXprQldjSFE
+ Sound :
Subscribe Here : https://www.youtube.com/channel/UCCVQzhu_Cg94y8PyDMVJ8Gg
Facebook : https://www.facebook.com/minhduong138
Thanks for Watching ~!

Tagged with: , , ,

Leave a Reply